Executive search

Vores kerneopgave er at lave strategiske ansættelser af direktionsmedlemmer og nøglepersoner.

En af de mest effektive måder at accelerere en virksomheds resultater på er gennem strategisk rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og topledere.

De væsentligste succeskriterier for en vellykket rekrutteringsproces er funderet i et transparent og tillidsfuldt samarbejde mellem kundevirksomhed og search-firma og baserer sig på en grundig afdækning af klientens strategiske mål og fremtidige retning for at kunne identificere den rette leder med de rette kompetencer.

Board Search

En kompetent bestyrelse er afgørende for virksomhederne. Bestyrelsen vil i fremtiden i højere grad være præget af at udøve strategisk ledelse – der både involverer den gammelkendte kontrol- og tilsynsopgave men samtidig i udstrakt grad også involverer at være sparringspartner for virksomhedens topledelse. Det stiller høje krav til bestyrelsens kompetencer, sammensætning og erfaring for at kunne bidrage til virksomhedens værdiskabelse.

Executive Assessment

SGES har stor erfaring med nationale og internationale assessments af executives på topniveau med fokus på ledelse, performance, adfærd, potentiale og andre personlighedskarakteristika.

Målet med at gennemføre en assessment er først og fremmest at skabe et nuanceret og skarpt overblik over kompetencer, styrker og begrænsninger med både en forretningsmæssig og menneskelig vinkel. Vi foretager assessment af:

  • Individuel assessment
  • Bestyrelser
  • Ledelsesteams
  • Ledelsespotentiale
  • Organisationsudvikling

Special projects

Special Projects støtter virksomheden med at fastholde den rette strategiske retning i forhold til markedssituationen, samt afklare og definere de operationelle handlinger, der er en forudsætning for at opnå virksomhedens strategiske mål. Vi laver Special Projects inden for fx:

  • Globale projekter
  • Interim-ansættelser
  • Succession planning

Samarbejde

Vores team har de seneste mange år opbygget et omfattende og aktivt netværk i dansk og internationalt erhvervsliv. Samarbejdet med vores klienter og kandidater foregår altid i en transparent proces baseret på gensidig tillid og høj troværdighed.

Vores team har specifik brancheerfaring og samlet set, dækker vi stort set alle brancher.